Vraag 3: Hoe herken ik in onderwijs signalen van een psychiatrische problematiek?

Antwoord:
Een losstaand symptoom of een eenmalige gebeurtenis is slechts zelden een teken van een psychiatrische aandoening. Als symptomen echter vaker voorkomen, als ze wekenlang aanhouden of als ze echt onderdeel worden van iemands gedrag, kan dat een teken zijn van een ernstiger psychiatrisch probleem dat behandeld moet worden. Een aantal van de belangrijkste indicatoren van een psychiatrische aandoening zijn:

  • een opvallende verandering van de persoonlijkheid in de loop der tijd
  • Verwardheid: rare ideeën of grootheidswaan
  • langdurige en sterke gevoelens van depressiviteit of apathie
  • afwisseling van een extreem goed – en een extreem rotgevoel
  • toenemende angsten, woede of argwaan en anderen de schuld geven
  • sociale teruggetrokkenheid, minder vriendelijkheid, toegenomen egocentriciteit
  • het ontkennen van overduidelijke problemen en sterke weerstand tegen aangeboden hulp
  • misbruik van middelen
  • denken of praten over suïcide.
Bookmark de permalink.