Medewerkers

Aan de IWP Begeleid Leren zijn de volgende medewerkers verbonden:

Dr. Jacomijn Hofstra
IWP-coördinatorHanzehogeschool Groningen
Zernikeplein 23, 9747 AS GRONINGEN
E: j.hofstra@pl.hanze.nl
T: 050-595
www.hanze.nl/rehabilitatie

Franca Hiddink, MRC
Projectmedewerker/ontwikkelaar

Hanzehogeschool Groningen
Zernikeplein 23, 9747 AS GRONINGEN
E: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl
T: 050-5953396

Drs. Lenneke Docter
Beleidsmedewerker GGz

Cosis
Assen/Groningen
E: L.Docter@Cosis.nu

Karola Nap
Jorien van der Velde
Petra Havinga
Susanne Broekema
Jisca Kuiper