NWA: (On)gelijkheid in de Jeugdgezondheid(szorg)

(On)gelijkheid in jeugdgezondheid(szorg). Van inzicht in, naar effectieve preventie van opeenstapeling van ongezond gedrag en (psychosociale) gezondheidsproblemen bij adolescenten (12-18 jarigen)

Een NWA Startimpuls samenwerkingsproject van TNO, afdeling gezondheidswetenschappen UMCG, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland, CJG Rijnmond en Public Health LUMC.

Samenvatting
Jongeren met achterstand, maatschappelijk of in gezondheid, kunnen in een negatieve spiraal komen waarin problemen elkaar versterken. Dit deelproject levert kennis op over verklarende mechanismen achter deze negatieve spiraal. Vernieuwend is dat vanuit een omvattend biopsychosociaal model gebaseerd op meerdere concepten (o.a. positieve gezondheid, syndemics) de achterliggende processen worden bestudeerd met aandacht voor risicofactoren en beschermende factoren. Deze inzichten helpen bij (door)ontwikkeling en verbetering van preventieve interventies om opeenstapeling van problematiek bij jongeren (12-18 jaar) te reduceren. In alle fasen van het deelproject worden jongeren en professionals betrokken, om de kans op gebruik van deze kennis in praktijk en beleid te maximaliseren.