Introductie

EAST-project (EenzaamheidsAanpak STudenten)

Welkom op de pagina van het EAST (EenzaamheidsAanpak STudenten)-project. Een project van het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen.

Eenzaamheid onder studenten is een relevant en actueel thema, zeker ook in deze Coronatijd. Studenten die eenzaamheid ervaren lopen risico op een verminderd welbevinden, een vergrote kans op andere mentale problemen (stemmings- of angststoornissen), lichamelijke klachten (hoge bloeddruk en diabetes) en een verminderde deelname aan onderwijs (met mogelijk vertraging/uitval als gevolg). Hoewel eenzaamheid onder ouderen reeds lang een bekend en erkend maatschappelijk vraagstuk is, geldt dit niet voor eenzaamheid onder studenten. Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen is daarom in oktober 2020 het 2-jarige EAST (EenzaamheidsAanpak STudenten)-project gestart. Het EAST-project richtte zich op het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een interventie, om eenzaamheid onder studenten bespreekbaar te maken en te verminderen en daarmee tevens preventief te werken aan het welbevinden van de studenten, waardoor mogelijk psychische problemen kunnen worden voorkomen en de opleiding niet onnodig wordt onder- of afgebroken. Het project is afgerond op 31 december 2022.Hier vindt u verder informatie over het project en worden relevante publicaties en links met betrekking tot het onderwerp gedeeld. Tevens vindt u een contactpagina waarmee u contact kunt opnemen met de onderzoekers mocht u interesse hebben in het project en meer willen weten.

Het project werd medegefinancierd door het Agis Innovatiefonds.