Intro

Een psychische aandoening kan ingrijpende gevolgen hebben.
In de eerste plaats voor het zelfvertrouwen dat de persoon in zichzelf heeft, maar het kan ook de communicatie en samenwerking – op school, in het werk of een stage – beïnvloeden. Ook plannen en verwachtingen ten aanzien van school, beroep en werk kunnen door een psychische aandoening behoorlijk overhoop gehaald worden.
Soms is het onvermijdelijk dat de opleiding voor korte of langere tijd moet worden onderbroken.

Onder Begeleid Leren wordt verstaan:

“Jongeren en volwassenen met psychische problemen helpen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding.”

Bij Begeleid Leren staat niet de behandeling van de psychische problemen centraal, maar de ondersteuning bij het studeren, naast of na de behandeling. Niet de patiëntrol, maar de studentrol staat bij Begeleid Leren centraal.