Openheid

Openheid project

Vertel ik het wel, of vertel ik het niet?

Openheid geven over je psychische problemen op school en stage

April 2016-april 2018

Ongeveer 20% van de jongeren in het hoger onderwijs in Nederland geeft aan psychische problemen te hebben. 55% van deze groep jongeren wordt hierdoor (ernstig) gehinderd tijdens de studie en heeft een verhoogd risico op het voortijdig verlaten van een opleiding. Een veelvoorkomende belemmering die veel jongeren ervaren is het dilemma ‘geef ik wel of geen openheid over mijn psychische problemen’. Angst voor stigmatisering speelt hierbij een rol. Onderwijsprofessionals ervaren handelingsverlegenheid in het begeleiden van jongeren bij het omgaan met het geven van openheid over hun psychische problemen op school of stage.

Naar aanleiding van de gesignaleerde problematiek is in dit project een openheid-instrument, genaamd ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet’ (door)ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Er zijn 12 onderwijsprofessionals geschoold in het toepassen van het instrument en het instrument is bij 40 studenten die problemen ervaren met het geven van openheid toegepast.

Hier kunt U de docentenhandleiding, het werkboek en de werkbladen gratis downloaden:
Handleiding Vertel ik het wel of vertel ik het niet
Werkboek voor studenten
Werkbladen

De docentenhandleiding, het werkboek en de werkbladen zijn ook tegen kostprijs te bestellen bij het Lectoraat Rehabilitatie . De training wordt tegen kostprijs verzorgd door het lectoraat Rehabilitatie.

Het project is mede gefinancierd door Triodos Foundation en Agis Innovatiefonds.
logo-foundation-290              Web