Informatie Innovatiewerkplaats Begeleid Leren

Stichting Rehabilitatie ’92 en het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen hebben in november 2010 het Expertisecentrum Begeleid Leren gelanceerd, thans Innovatiewerkplaats (IWP) Begeleid Leren.

Stichting Rehabilitatie ’92 en het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen hebben bijna 20 jaar ervaring in het uitvoeren van Begeleid Leren-trajecten met cliënten/studenten en met projectmanagement, onderzoek, productontwikkeling en deskundigheidsbevordering op het gebied van Begeleid Leren voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening. De IWP verstrekt informatie over studeren met psychische problemen en verzorgt lezingen, workshops, cursussen, trainingen, advies & consultatie en onderzoek op het gebied van Begeleid Leren.

 

Wat doet de IWP Begeleid Leren?

Op basis van de ervaringen en de ontwikkelde kennis en deskundigheid met Begeleid Leren activiteiten in zowel het middelbaar- als hoger beroepsonderwijs als in GGz-instellingen biedt de IWP:

  1. Oriëntatie op de uitgangspunten en praktijk van Begeleid Leren als rehabilitatie-/reïntegratie-/ondersteuningsprogramma.
  2. Training en ondersteuning voor studenten/cliënten, voor werkers en  voor management.
  3. Training en ondersteuning bij het initiëren, opzetten en uitvoeren van  Begeleid Leren-programma’s.
  4. Advies en consultatie bij het implementeren van het Begeleid  Leren-programma.
  5. Doorlopende helpdeskfunctie voor het oplossen van ontstane problemen bij (nieuwe) Begeleid Leren-programma’s.