Move aHead project

Introductie
Move aHead is  een interventie voor onderwijsprofessionals om studenten met psychische en cognitieve problemen te ondersteunen bij het volhouden van hun opleiding in het hoger onderwijs. Ook zorgprofessionals (GGz en welzijn) kunnen de interventie gebruiken met cliënten die een reguliere opleiding volgen.

Het is een specifieke tailor made interventie ontwikkeld door de Innovatiewerkplaats (IWP) Begeleid Leren van het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen. De interventie omvat negen verschillende cognitieve vaardigheden en strategieën. Met behulp van het Move aHead Assessment Instrument (MAAI) wordt bepaald aan welke vaardigheden of strategieën de student behoefte heeft die aansluiten bij de actuele leerdoelen van de student. De cognitieve vaardigheden die centraal staan in deze interventie zijn: organiseren, timemanagement, prospectief geheugen, plannen, taakinitiatie (uitstelgedrag), concentratie, leren, werkgeheugen en cognitieve inhibitie. Een handleiding voor professionals en een studentenwerkboek zijn beschikbaar.

De Move aHead interventie is ontwikkeld en getest in de dagelijkse onderwijspraktijk (niet in een onderzoekssetting) en positief geëvalueerd (Hofstra, Hiddink, van der Velde & Korevaar, 2022). De interventie draagt bij aan de maatschappelijke participatie in de rol van de gewaardeerde studentenrol (en toekomstige participatie op de arbeidsmarkt) en door indirecte preventie aan het verminderen van de psychische problemen. De interventie is beschreven in het recent verschenen boek ‘Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen. Een praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals’ (Korevaar & Hofstra, 2022).

Samengevat richt de Move aHead-interventie zich op het verminderen van de cognitieve problemen die verband houden met psychische aandoeningen die studenten ervaren bij het volgen van hun opleiding. Move aHead richt zich hiermee enerzijds op voortijdig schoolverlaten voorkomen en anderzijds op het verminderen van de psychische klachten (indirecte preventie).

De Move aHead-interventie is ontwikkeld, getest en geëvalueerd in het kader van een Comenius Leadership Fellows project (2018-2021).

Het project is gefinancierd met steun van het NRO. Deze website en de projectpublicaties geven alleen de mening weer van het projectteam en het NRO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie op de website of in de publicaties. Contactpersoon: j.hofstra@pl.hanze.nl