Online cursus ‘Volhouden van je opleiding’

Voor studenten die vanwege hun psychische problemen worden belemmerd bij het studeren

In diverse nationale en internationale projecten heeft het lectoraat Rehabilitatie ondersteuningsvormen op het gebied van Begeleid Leren ontwikkeld, getest en geïmplementeerd voor zowel professionals als voor studenten zelf. De ontwikkelde Begeleid Leren toolkits zijn gratis beschikbaar gesteld op de websites www.begeleidleren.nl en www.supportededucation.eu, waar studenten met psychische problemen zelf ook veelvuldig gebruik van maken. Het aantal bezoeken aan bijvoorbeeld de website www.begeleidleren.nl (ongeveer 150.000x in 2018) geeft deze belangstelling ook aan. De ervaring heeft ons de afgelopen periode wel geleerd dat het gratis beschikbaar stellen van het Toolkit materiaal via de website in zichzelf niet voldoende is. Het materiaal wordt bekeken en ook wel gedownload, maar studenten geven aan het moeilijk te vinden om het direct te begrijpen en in de praktijk te benutten. Om hierop een antwoord te formuleren en daarmee de toolkit beter te ontsluiten voor studenten wordt een online introductiecursus ontwikkeld, getest en beschikbaar gesteld. Een online cursus, zodat studenten het beschikbare materiaal op een gestructureerde manier leren gebruiken en de cursus in eigen tijd kunnen volgen op momenten dat het hen het beste schikt. Een online cursus is ook direct beschikbaar en toegankelijk voor studenten in geheel Nederland. Naast een Nederlandstalige online cursus wordt een Engelstalige versie ontwikkeld en gebouwd voor internationale studenten. Voor deze versie wordt gebruik gemaakt van de toolkit op de website www.supportededucation.eu.

De cursus gaat bestaan uit 10 modules van 60-90 minuten en gaat inleidingen, filmpjes, powerpoint-presentaties, vragenlijsten en ervaringsverhalen van studenten bevatten. Voor de te gebruiken tekst en instrumenten (5-stappen methode, openheid geven, omgaan met stress, e.d.) wordt gebruik gemaakt van het reeds aanwezige materiaal van de twee toolkits waaraan opdrachten worden gekoppeld.
In de pilotfase wordt de online cursus door minimaal 30 Nederlandse studenten en minimaal 15 internationale studenten (in een Engelstalige versie van de online cursus) gevolgd en geëvalueerd. Op basis van de zo verkregen feedback wordt de cursus bijgesteld en daarna beschikbaar gesteld aan alle studenten in Nederland.

Dit project wordt medegefinancierd door: