TOOLKIT

Voorwoord

Deel 1 Introductie van de Toolkit
1.0       Introductie
1.1       Visie
1.2       Missie
1.3       Uitgangspunten
1.4       Doelgroep
1.5       Richtlijn signaleren van psychische problemen
1.6       Wat hindert en wat helpt bij het studeren met een psychische aandoening

Deel 2 Kiezen-Verkrijgen-Behouden
2.0       Introductie
2.1       Kiezen en Verkrijgen
2.1.1    De Impulscursus
2.1.2    Student Inventarisatie Belemmeringen Algemeen (SIBA)
2.2       Behouden
2.2.1    Student Inventarisatie Belemmeringen op School (SIBS)
2.2.2    5-stappen model
2.2.3    Openheid
2.2.4    Bondgenotengroep

Deel 3 Handleiding implementatie
3.0       Introductie
3.1       Quick-scan implementatie
3.2       Richtlijnen voor de netwerkvorming van en communicatie over Begeleid Leren
3.3       Interdisciplinaire samenwerking de T-shaped professional
3.4       Begeleid Leren VAK-competenties
3.5       Deskundigheidsbevordering professionals
3.5.1    Workshop I Signaleren psychische problemen bij studenten
3.5.2    Workshop II Het bieden van ondersteuning aan studenten met psychische problemen
3.5.3    Workshop III Impulscursus
3.5.4   Training 10-stappen methodiek
3.5.5    Werkbegeleiding/intervisie
3.6       Kwaliteitsverbetering de PDCA-cirkel
3.7       Links en literatuur
3.8       Begeleid Leren Magazine