Publicaties

Publicaties

Posters
T-shaped collaboration between care- and educational professionals
Jelco Caro, 1st European Conference on Supported Education, Groningen, 16 en 17 november 2015

Centre for Education for young people with psychiatric disabilities
Lenneke  Docter, policymaker and trainer at the ‘Centre for Education’ of  Promens Care, a Mental Health organization and project member in the “Supported Education-project”, 1st European Conference on Supported Education, Groningen, 16 en 17 november 2015

Participatory psychiatry & Education
Pascale van Damme, psychiatric nurse practitioner at Accare and project member in the “Supported Education-project” , 1st European Conference on Supported Education, Groningen, 16 en 17 november 2015

Expertise Centre for Supported Education
Lies Korevaar, 1st European Conference on Supported Education, Groningen, 16 en 17 november 2015

Implementation of Supported Education: easier said than done!?
Lies Korevaar, 1st European Conference on Supported Education, Groningen, 16 en 17 november 2015

Peer 2 Peer: a powerful resource
Laura van Meijeren, 1st European Conference on Supported Education, Groningen, 16 en 17 november 2015

Begeleid Leren: nieuwe interventies voor de professional. RAAK-project, 2014.

Studenten afstudeerprojecten
2015

  • Marielle Suichies, Studeren met Steun, de krachten bundelen. Afstudeeropdracht Toegepaste Psychologie, maart 2015
  • Mirjam de Jong, 23 januari 2015, Nieuw Impuls nodig? Afstudeeropdracht Sociaal Pedagogische Hulpverlening Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen
  • Cleo Cohen, Advies en verbetering op de Toeleidingscursus Impuls, afstudeerscripties Toegepaste psychologie, maart 2015
  • Anna Luinstra & Tine Marije de Jong (juli 2015). Openheid over je psychiatrische aandoening. Aanbevelingen voor de begeleiding. Afstudeeropdracht Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hanzehogeschool Groningen.
  • Sarah de Ruiter (2015). Met Onderlinge Steun Studeren Onderzoek naar de MOSS-groep voor studenten in 2015. Afstudeeropdracht Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Hanzehogeschool Groningen.
  • Shireen Meulema & Karlotte Valkema (2015). Samenwerkingsplatform begeleid leren: Onderzoek naar de behoeften t.a.v. een podium voor uitwisseling en ontwikkeling
  • Sornelis Martis & Kyra Oldenburger (2015). Never give up!: Een inventariserend onderzoek naar de inzetbaarheid van de Higher Education Support Toolkit door professionals uit onderwijs- en zorginstellingen bij de begeleiding van studenten met een psychische aandoening

2014

  • Tjaard Suringa. Inventarisatie van het ondersteuningsaanbod in het onderwijs voor jongeren met een psychiatrische beperking . Hanzehogeschool Groningen, Toegepaste psychologie, oktober, 2014
  • Nikki Kaper en Henderika Pilat, ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet, Openheid over je psychiatrische achtergrond’. Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen, 12 mei 2014
  • Sarah Kingma, ‘Zelfonthulling bij studenten met een niet zichtbare fysieke beperking’. Toegepaste Psychologie, 19 mei 2014