Hulpbronnen

Als je als student met psychische problemen belemmeringen ervaart bij je studie is het belangrijk om te onderzoeken of je, indien nodig, vaardigheden kan leren om met je problemen om te gaan. Ben je hiertoe in staat dan blijf je onafhankelijk van anderen bij het volhouden van je studie. Als je niet in staat bent de onmisbare vaardigheden te leren en/of als je hulp nodig hebt waar geen vaardigheden voor te leren zijn, dan kan je onderzoeken welke hulpbronnen voor jou onmisbaar zijn om de studie vol te houden. Wat een hulpbron inhoudt wordt verduidelijkt door de begrippen ‘hulpmiddelen’ en ‘ondersteuning’. Hulpmiddelen (studiefinanciering, studieboeken, studeerkamer, agenda, medicatie) vormen de onmisbare hardware van de hulpbron. Om de juiste hulpmiddelen te verkrijgen is er evenwel dikwijls ondersteuning nodig van personen. Zo kan de hulpbron van een individuele student bestaan uit ouders, de Begeleid Leren medewerker, een hulpverlener en een jobcoach (de ondersteuning), plus studiefinanciering, een studeerkamer en de medicatie (de hulpmiddelen). De ondersteuners kunnen je helpen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van de hulpmiddelen: de agenda, de medicatie en de studiefinanciering. Soms vallen ondersteuner en hulpmiddel samen: het gaat dan om persoonlijke (sociaal – emotionele) ondersteuning als hulpmiddel.

Hulpmiddelen zijn mensen, plaatsen, activiteiten of dingen die volgens de student en anderen onmisbaar zijn om de opleiding vol te houden. Hulpbronnendiagnostiek is een instrument van de hulpverlener om de student te helpen bij het vaststellen van de hulpbronnen die onmisbaar zijn bij het bereiken van zijn opleidingsdoel. Het is essentieel voor het gebruiken van de hulpbron dat de student het belang van de hulpbron (ondersteuning en/of hulpmiddel) erkent.

VOORBEELDEN VAN HULPMIDDELEN BIJ HET LEREN/STUDEREN ZIJN:

MENSEN PLAATSEN DINGEN ACTIVITEITEN
docent
studiebegeleider
mede-student
broer
vriend(in)
mentor
decaan 

 

bibliotheek
studeerkamer
open leercentrum
kantine
schoolplein
rekenmachine
studieboek
notitieblok
studiefinanciering
uitkering
cassetterecorder
bureau
wekker
drinken
reiskosten
boekengeld
afspraken
discussie
rollenspel
pauzes
supervisie
stagebegeleiding
ontspanning