Studiesucces project

Studiesucces: verhoging studiesucces van studenten met een psychische aandoening

Doel van het project is het ondersteunen van studenten met psychische aandoeningen van de Hanzehogeschool Groningen bij het volhouden van hun opleiding c.q. het vergroten van het onderwijsrendement via het inzetten van Begeleid Leren interventies en good practices (o.a. individuele begeleiding, openheid workshop, bondgenotengroep). Voor deze studenten is de reguliere ondersteuning (door slb’er/aandachtsfunctionaris/decanaat) vaak niet toereikend voor wat betreft deskundigheid en/of beschikbare tijdsinvestering. In dit project kiezen we daarom voor de begeleiding van deze studenten door Begeleid Leren medewerkers. Deze medewerkers zijn geschoold in de Rehabilitatie, meer specifiek in Begeleid Leren en hebben jarenlange ervaring met het toepassen van Begeleid Leren in de praktijk.

Het project sluit uitstekend aan bij de maatschappelijke opdracht van de Hanzehogeschool Groningen om studenten te begeleiden naar een diploma. Uitval voorkomen is belangrijker dan om studenten snel af te laten studeren. Het project draagt dan ook bij aan de doelstellingen van de HG om het bachelorrendement te halen.
De begeleiding van de studenten is niet primair gericht op het verwerven van extra inkomsten maar op het begeleiden van studenten naar hun diploma.

Het project beoogt gedurende drie jaar, 10 studenten per jaar te begeleiden (door middel van de Begeleid Leren-interventie) bij het volhouden van hun studie. Het project is in maart 2020 succesvol afgerond.