Openheid Instrument

De IWP Begeleid Leren heeft in het kader van verscheidene projecten het openheid-instrument ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet’ voor school en stage ontwikkeld . Op deze pagina vindt u de handleiding voor professionals, werkbladen voor studenten/jongeren en een werkboek waarmee studenten/jongeren het instrument eigenstandig kunnen gebruiken.

Op verzoek van ervaringsdeskundigen werkzaam in de GGz, zijn de handleiding, werkbladen en werkboek zodanig aangepast dat ze ook op het levensterrein ‘werken’ gebruikt kunnen worden:

Daarnaast heeft Samen Sterk Zonder Stigma een aanpassing gedaan voor het geven van openheid in het dagelijks leven: