PROJECTEN

Overzicht Begeleid Leren-projecten van de IWP Begeleid Leren 1 juli 2018

Meer informatie over de projecten vindt u door op de naam van het project te klikken.

Begeleid Leren-projecten Financiering Rol Status
26. SEdinSA: Supported Ed in South Africa Hugenote ZA/HG penvoerder Lopend
25. Compare RCT Behouden
2020-2024
VCVGZ penvoerder Lopend
24. Move Ahead 2018-2021 NRO/Comenius penvoerder Lopend
23. Kieskeurig-project 2017-2018 HG/partners penvoerder Afgerond
22. Impuls-project 2017-2018 Gem. Groningen penvoerder Afgerond
21. Ongelijkheid in de JGZ 2018-2022
Nationale Wetenschapsagenda
NWO/NRO partner, TNO + UMCG penvoerder Lopend
20. Top Up 2017-2018 RAAK SIA penvoerder Afgerond
19. Corepro 2017-2018 HG/O&O penvoerder Afgerond
18. Nieuwe wegen in de GGz GGz Nederland Partner, Cosis penvoerder Afgerond
17. Naar Inclusief Voortgezet Onderwijs (NIVO) 2017-2021 ZonMw partner, UMCG penvoerder Lopend
16. Mindset Cognitive Remediation 2017-2019 Agis penvoerder Lopend
15. Studie-succes 2017-2020 HG/CSBR penvoerder Lopend
14. SECiSo: Supported education and civil society 2017-2020 ESF partner, penvoerder RSMH, Zweden Lopend
13. SOCRE: social rehabilitation through education 2017-2019 Erasmus+ partner,
penvoerder Finland
Lopend
12. Openheid 2016-2018 Triodos / Agis penvoerder Afgerond
11. Vakkundig aan het werk 2016-2017 Gemeente Groningen partner Afgerond
10. StuDent, ondersteuningsgroep voor studenten met een depressie 2017 Handicap + Studie partner Afgerond
9. RAAK Begeleid Leren 2014-2016 RAAK SIA penvoerder Afgerond
8. ImpulSE 2013-2016 EU-Erasmus+ penvoerder Afgerond
7. Handboek BL 2013-2014 ZonMw partner Afgerond
6. Kieskeurig 2011-2014 SSGZ / Triodos penvoerder Afgerond
5. Studeren met een beperking aan de HG 2008-2011 SSGZ penvoerder Afgerond
4. Studeren met autisme 2006-2007 SSGZ penvoerder Afgerond
3. Studeren met steun. Good practice project 2008-2009 Partner-organisaties + HG penvoerder Afgerond
2. Website Begeleid Leren 2005 NFGV, VSB Fonds penvoerder Afgerond
1. Impuls 2004-2005 H+S penvoerder Afgerond

Op deze pagina vindt u verder de publicaties van onderzoeken die door de IWP Begeleid Leren zijn afgerond.

2011: Studeren met een functiebeperking aan de Hanzehogeschool Groningen Een longitudinaal kwalitatief onderzoek gedaan naar de studieloopbanen en studie-ervaringen van 26 studenten met psychische of fysieke functiebeperkingen en dyslexie

2009: Studeren met succes Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen

2007: Studeren met Autisme aan de Hanzehogeschool Groningen Adviezen voor de organistie

2006: Steun in netwerkverband Onderzoek naar steun aan studenten die deelnemen aan het Begeleid Leren-programma in Rotterdam

2006: Een ondersteuningsgroep voor studenten met psychiatrische beperkingen Ontwikkelingsonderzoek van een pilotgroep

2005: Samenvatting Rehabilitatie door Educatie Onderzoek naar een Begeleid Leren-programma voor mensen met psychiatrische beperkingen