Vraag 2: Een student is open over zijn psychiatrische beperkingen, wat voor informatie heb ik nodig en hoe krijg ik die?

Antwoord:
Het belangrijkste is dat men nagaat wat het effect van de aandoening is op het functioneren van de leerling/student op school. Bijzonderheden met betrekking tot de psychiatrische voorgeschiedenis, de diagnose en medicatie zijn op zich niet zo belangrijk, maar wel als het gaat om de hindernissen die erdoor worden opgeworpen voor het succesvol volgen van onderwijs. Het meest bruikbaar is informatie omtrent:

  • welk gedrag het gevolg kan zijn van de aandoening of medicatie
  • hoe dat gedrag volwaardige deelname en presteren op school in de weg kan staan
  • welke strategieën of aanpassingen ertoe kunnen leiden dat de hindernissen worden weggenomen en dat de student/leerling beter functioneert in die rol.
Bookmark de permalink.