Vraag 8: Hoe weet ik of een aanpassing redelijk en wanneer is zij overdreven?

Antwoord:
Een stelregel is dat de student moet kunnen voldoen aan de essentiële opleidingseisen zonder aanpassingen. Het curriculum of de opdrachten zouden niet zodanig gewijzigd moeten worden dat die eisen niet langer gelden. Wijzigingen in de vorm van een tentamen bijvoorbeeld, of extra tijd toestaan, veranderen niets aan de essentiële eis dat men het lesmateriaal beheerst.

Bookmark de permalink.