Vraag 7: Moet ik uit mezelf aanpassingen doen, of moet de betrokken leerling/student er eerst om vragen

Antwoord:
De student moet wel zelf om de aanpassingen vragen. Mogelijk kan hij daarbij een brief laten zien van een behandelaar. Vervolgens bespreekt men met de student welke aanpassing het beste zou zijn. De aanpassing zou redelijkerwijs gemaakt moeten kunnen worden en zou moeten voorkomen dat de beperking het presteren van de student bemoeilijkt. Een student kan bijvoorbeeld zeggen dat hij een tekst slecht begrijpt en dat dat komt omdat hij tengevolge van zijn aandoening geschreven materiaal slecht kan verwerken. Men kan dan voorstellen het probleem op te lossen door de tekst over te zetten op een bandje.

Bookmark de permalink.