Vraag 5: Waarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van functiebeperkingen?

Antwoord:
Als men mensen met psychiatrische aandoeningen gelijke kansen wil geven in het onderwijs richt men zich op het verminderde functioneren dat het gevolg is van die aandoening. Vervolgens gaat men na welke steun of aanpassingen kunnen worden geboden. Het gaat daarbij niet om het bieden van steun bij gebrekkig functioneren in het algemeen, maar alleen voor zover het voortkomt uit de aandoening. Het is dus belangrijk dat die relatie wordt gelegd.

Bookmark de permalink.