Vraag 10: Hoe stel ik grenzen en hoe zeg ik tegen iemand dat hij niet goed presteert zonder dat ik die persoon kwets?

Antwoord:
Een student met een beperking zou bejegend moeten worden zoals elke andere student. Volg de normale procedure als een student slecht presteert. Maak duidelijk wat de eisen en verwachtingen zijn en beoordeel vervolgens de prestaties. Leg ieder onderdeel van de beoordeling schriftelijk vast.
Hieronder staan wat algemene regels voor het ten dienste zijn van studenten met psychiatrische beperkingen.

  • Stel vast of er een beperking is.
  • Maak optimaal gebruik van reeds bestaande voorzieningen.
  • Herken perioden tijdens de studie waarin de student niet actief is en houd daar rekening mee (“stop-out” in plaats van “drop-out”).
  • Maak duidelijk wat de gedragsregels zijn.
  • Verwijs naar een steunpunt (als dat er is) en overleg daarmee.· Scheid dingen die met behandeling te maken hebben van dingen die met onderwijs te maken hebben.
  • Houd de student met beperkingen aan dezelfde gedragsregels als andere studenten.
  • Help studenten zich van hun eigen verantwoordelijkheden bewust te worden door duidelijk te zijn over regels en eisen.
  • Stuur studenten met beperkingen niet naar ondersteunende diensten als vorm van straf. Het is weliswaar goed een student die zich misdraagt naar zo’n dienst te verwijzen, maar nooit als een strafmaatregel

(met toestemming een vertaling en aanpassing van “Frequently asked questions by educators about students with psychiatric difficulties”, door Anne Sullivan Soydan van het Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University)

Bookmark de permalink.