LITERATUUR

Publicaties

Artikelen
Nederlandstalig
Bassant, M. GOAL: bondgenootschap rond begeleid leren door ervaringsdeskundigen. Passage 7(1), 1998, p. 13-23.

Broenink, N. & K. Gorter. Studeren met een handicap. Belemmeringen die studenten met een lichamelijke beperking, psychische klachten of dyslexie in het hoger onderwijs ondervinden. Utrecht, Verwey-Jonker Instituut, 2001.

Erp, N. van, Korevaar, L., Kroon, H. & Bassant, M. Studeren met steun. Evaluatie van het Steunpunt Begeleid Leren voor mensen met psychiatrische problematiek in Rotterdam. Passage 10 (2), 2001, p. 103-111.

Erp, N. van & Kroon, H. Een sterke ketting met zwakke schakels. Onderzoek naar begeleid leren voor mensen met psycische beperkingen. Utrecht, Trimbos-instituut, 2002.

Korevaar, L. Van Supported Education in Boston naar Begeleid Leren in Rotterdam. Handboek Dagbesteding, oktober 2001, p. B2420 1-33.

Korevaar, L. & M. Bassant Rehabilitatie door educatie. Begeleid leren voor mensen met psychiatrische beperkingen, Passage VIII (1), p. 147-152.

Korevaar, L., K. Sloos & C. Witsenburg De toeleidingscursus IMPULS, Passage XI (1), 2002, p. 4-11.

Luit, A. van & L. Waals. Succesvol opleiden van deelnemers met een handicap. Een introductie. Bve Raad, De Bilt, 1999.

Nijboer, T., & Bersselaar, T. van de. (2002). Begeleid leren voor studenten met een psychiatrische achtergrond. Een orientatiecursus in de regio ’s Hertogenbosch. Passage, 11 (1), 33-39.

Warmelink, C. & E. N.H ofman. Een opmaat tot begeleid leren in de provincie Groningen. De start van samenwerking tussen GGZ Groningen en het beroepsonderwijs. Passage, 11, 1, p. 42-45.

Weeghel, J. 1999
Begeleid leren in een breeder perspectief. Voordracht op het congres ‘(Re)integratie door educatie: begeleid leren voor mensen met een psychiatrische achtergrond’, op 18 maart 1999 te Amsterdam.

Congresbundel Begeleid Leren-congres “(Re)ïntegratie door educatie: begeleid leren voor mensen met een psychiatrische achtergrond’, gehouden op 18 maart 1999 te Amsterdam.

Themanummer Begeleid Leren van Passage, Tijdschrift voor rehabilitatie, 12 (1), 2002.

Engelstalig
Collins, M.E., D. Bybee & C.T. Mowbray.
Effectiveness of supported education for individuals with psychiatric disabilities: results from an experimental study. Community Mental Health Journal, 34 (6), 1998, p. 595-614.

Cook, J. A., & Solomon, M. L. The Community Scholar Program: An outcome study of supported education for students with severe mental illness. Psychosocial Rehabilitation
Journal, 17 (l), 1993, p. 83-97.

Deegan, P.E. Recovery: the lived experience of rehabilitation.Psychosocial Rehabilitation Journal, 11 (4), 1988, p. 11-19.

Doughtery, S. Hastie, C. Bernard, J. Broadhurst, S., and Marcus. Supported education: A clubhouse experience. Psychosocial Rehabilitation Journal, 16 (2), 1992, p. 91-104.

Hoffman, F. L., & X. Mastrianni, X. The role of supported education in the inpatient treatment of young adults: A two-site comparison. Psychosocial Rehabilitation Journal, 17 (3), 1993, p. 109-119.

Isenwater, W., Lanham, W. & Thornhill, H. The College Link Program: Evaluation of a Supported Education Initiative in Great Britain. Psychiatric Rehabilitation Journal, 26 (1), 2002, p. 43-50.

Megivern, D. Barriers to Higher Education for Persons with Serious Mental Illness. The Journal of the California Alliance for the Mentally Ill, 8, 2, 1997, p. 23-24.

Mowbray, Carol., (Winter 1999)The benefits and challenges of supported education: a personal perspective. Psychiatric Rehabilitation Journal 22 (3) 248 – 254.

Mowbray, C.T., & Collins, M.E. The effectiveness of supported education: Current research findings. In Mowbray, C.T., Brown, K.S., Furlong-Norman, K., & Sullivan-Soydan, A.S. (Eds.). (2002) Supported Education and Psychiatric Rehabilitation: Models and Methods. Columbia, MD: IAPSRS.

Mowbray, C.T., Collins, M., & Bybee, D. (1999). Supported education for individuals with psychiatric disabilities: Long-term outcomes from an experimental study. Social Work Research, 23 (2), 89-100.

Mowbray, C.T., Collins, M., & Bybee, D. (Winter, 2001). Follow-Up Client Satisfaction in a Supported Education Program. Psychosocial Rehabilitation Journal, 24 (3), 237-247.

Moxley, D. P., Mowbray, C. T., & Brown, K. S. (1993). Supported education. In Psychiatric Rehabilitation in Practice. Flexler, P. W. and Solomon, P. (Eds.), Boston: Andover Medical Publishers.

Sullivan, A.P., Nicolellis, D.L., Danley, K.S., and Macdonald-Wilson, K. (1993). Choose-Get-Keep: A psychiatric rehabilitation approach to supported education. Psychosocial Rehabilitation Journal. 17(1). 55-68.

Unger, K. V., (1994). Access to educational programs and its effect on employability. Psychosocial Rehabilitation Journal, 17(3), 117-126.

Unger, K. (1993). Creating supported education programs utilizing existing community resources. Psychosocial Rehabilitation Journal, 17(l), 11-23.

Unger, K. V., Anthony, W. A., Sciarappa, K., & Rogers, E. S. (1991). A supported education program for young adults with long-term mental illness. Hospital and Community Psychiatry, 42 (8), 838-842.

Unger, K.V. & Pardee, R. (2002). Outcome Measures Across Program Sites for Postsecondary Supported Education Programs. Psychiatric Rehabilitation Journal, 25 (3), 299-303.
Persoonlijke verhalen
Bailey, J. I’m just an ordinary person. Psychiatric Rehabilitation Journal, 22 (1), 1998, p. 8-10.

Bruce, P. My experience with supported education. The Journal of the California Alliance for the Mentally III, 8(2), 1997, p. 52.

Mayer, S.L. Coming Over the Rise. Psychosocial Rehabilitation Journal, 17(1), 1993, p. 39-40.

Orrin, D. (1997). How I earned my MSW despite my mental illness. The Journal of the California Alliance of the Mentally III, 8(2), 61–63.

Sheperd, L. School Daze. Psychosocial Rehabilitation Journal, 17 (1), 1993, p. 7-10.

Handboeken
Anthony, W., M. Cohen, M. Farkas & C. Gagne. Psychiatric Rehabilitation, 2nd edition. Center of Psychiatric Rehabilitation, Boston, 2002.

Mowbray, C. T., Brown, K., Furlong-Norman, K. & Sullivan-Soydan, A., Eds. (2002). Supported education and psychiatric rehabilitation: Models and methods. Columbia, MD: IAPSRS.

Unger, K., (1998). Handbook on Supported Education: Providing Services for Students with Psychiatric Disabilities. Paul H. Brookes Publishing; Baltimore.

Wertheimer, A. Images of possibility. Creating learning opportunities for adults with mental health difficulties. Leicester, NIACE, 1997.