KIEZEN-VERKRIJGEN-BEHOUDEN

De activiteiten in de fasen van een Begeleid Leren-proces, verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden, lopen parallel aan de onderdelen voorbereiding, toeleiding, aanmelding en inschrijving, en voortgang bijhouden. Er is echter gekozen voor de termen verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden, omdat hiermee wordt aangeduid, dat de nadruk meer ligt op het proces van de persoon met psychische beperkingen dan op de activiteiten van de hulpverlener/ondersteuner. De activiteiten worden per fase beschreven. Dit wil niet zeggen dat de activiteiten altijd strikt aan een fase gebonden zijn.

Verkennen: * Oriënteren op leren:

 • Wil/moet ik een opleiding gaan volgen?
 • Ben ik eraan toe?
 • Weet ik al wat ik wil; wat eventuele mogelijkheden zijn?
 • Wat verwacht ik ervan?
 • Wat zijn eventuele mogelijkheden
 • Wat vinden belangrijke anderen er van?
 • Hoe zit het eventueel financieel?

Bij het onderdeel “Kiezen” is het de bedoeling dat de deelnemer een opleiding kiest die past bij zijn interessen, waarden, vaardigheden en leerbehoefte. “Verkrijgen” is gericht op het binnenkomen in de gekozen onderwijsomgeving. Bij “Behouden” gaat het erom dat men de gekozen opleiding volhoudt door aandacht te besteden aan de vaardigheden en steun die voor de deelnemer onmisbaar zijn.
Meer concreet worden bij Begeleid Leren deelnemers per onderdeel met het volgende geholpen:

Kiezen:

 • Persoonlijke criteria voor een opleiding opsporen
 • Mogelijke opleidingen onderzoeken
 • Een opleiding kiezen

Verkrijgen:

 • Ondersteuning bij aanmelding bij de opleiding
 • Ondersteuning bij bij de voorbereiding op de opleiding
 • Ondersteuning bij financiële aspecten

Behouden:

 • Het ontwikkelen en gebruiken van vaardigheden om de opleiding vol te houden
 • Het ontwikkelen van de noodzakelijke steun en aanpassingen om de opleiding vol te houden

Activiteiten:

De ondersteuning kan bestaan uit:

 • hulp bij het verkrijgen/behouden van studiefinanciering
 • hulp bij het verkrijgen/behouden van een uitkering
 • leren van studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden
 • steun bij crisissituaties
 • belangenbehartiging en consultatie bij docenten, mentoren, behandeling, huisvesting, etc.
 • hulp bij het bepleiten bij de opleiding van aanpassingen, zoals hulp bij (huiswerk)opdrachten tijdens opname, uitstel van toetsen en alternatieve opdrachten;
 • lotgenotengroep
 • coördinatie van diensten
 • individuele emotionele ondersteuning; hulp en bemiddeling bij het vinden van een stage- of arbeidsleerplaats.

Er wordt gewerkt volgens plannen die zijn afgestemd op de individuele behoefte van de deelnemer. Normaal gesproken wordt ondersteuning geboden zolang deze gewenst en/of nodig is.