INTRODUCTIE

Begeleid Leren ondersteunt mensen met psychische beperkingen bij het beginnen en volhouden van een opleiding. Begeleid Leren bestaat uit een geïndividualiseerd traject waarin de persoon met psychische beperkingen door ondersteuning wordt geholpen zijn doel op onderwijsgebied te realiseren. Het is daarbij de bedoeling dat mensen met de geboden ondersteuning een reguliere opleiding kunnen verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden. De onderdelen kiezen en verkrijgen worden samen ook in cursusvorm, de Impulscursus, groepsgewijs aangeboden.

Onder Begeleid Leren wordt verstaan:

Jongeren en volwassenen met psychische beperkingen helpen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding

De term “Begeleid Leren” is een vertaling van “Supported Education” en is in de Verenigde Staten door het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston University ontwikkeld, analoog aan Supported Employment en Supported Housing.