1-daagse workshop: opzetten en uitvoeren van een bondgenotengroep

Doel van de studiedag
Deelnemers aan de studiedag weten na afloop wat een Bondgenotengroep voor en door studenten met psychische problemen inhoudt en weten hoe ze een Bondgenotengroep kunnen opzetten en uitvoeren.

Een Bondgenotengroep ondersteunt de deelnemers die psychische problemen ervaren bij het volgen van hun studie. Het doel van de groep is het bieden van onderlinge ondersteuning bij het studeren door middel van onder andere het uitwisselen van ervaringen, het bieden van wederzijdse ondersteuning en het geven van (studie)tips.

Doelgroep
De training is bestemd voor onderwijs- en GGz-professionals die betrokken zijn bij jongeren die opnieuw een reguliere Mbo-, Hbo- of universitaire opleiding volgen en die, samen met een ervaringsdeskundige student, een Bondgenotengroep willen starten in de eigen organisatie.

Programma
Introductie in een Bondgenotengroep
Opzetten van een Bondgenotengroep (organisatie, werving en selectie)
Uitvoeren van een Bondgenotengroep

Deelnemers
12-16

Duur
Een dag van 7 uur, inclusief een uur lunchpauze

Datum
22 mei 2019

Docent
Franca Hiddink, docent en medewerker lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen

Lesmateriaal
Bij aanvang van de scholing ontvangen de deelnemers een cursusklapper

Locatie
Utrecht of Groningen

Kosten
€ 195,- (is inclusief trainingsmateriaal, koffie, thee en lunch)

Meer informatie
Karola Nap, telefoon 050-5953377, email: j.k.nap@pl.hanze.nl