Brochure

Het Expertisecentrum Begeleid Leren heeft een scholingsaanbod en implementatieondersteuning ontwikkeld op het gebied van Begeleid Leren.

Hier vindt u de huidige (februari 2015) brochure Scholing Expertisecentrum Begeleid Leren.