Openheid

Openheid project

Vertel ik het wel, of vertel ik het niet?

Openheid geven over je psychische problemen op school en stage

Ongeveer 6% van de jongeren in het hoger onderwijs in Nederland geeft aan psychische problemen te hebben (bijna 40.000 jongeren). 55% van deze groep jongeren wordt hierdoor (ernstig) gehinderd tijdens de studie en heeft een verhoogd risico op het voortijdig verlaten van een opleiding. Een veelvoorkomende belemmering die veel jongeren ervaren is het dilemma ‘geef ik wel of geen openheid over mijn psychische problemen’. Angst voor stigmatisering speelt hierbij een rol. Onderwijsprofessionals ervaren handelingsverlegenheid in het begeleiden van jongeren bij het omgaan met het geven van openheid over hun psychische problemen op school of stage.

Naar aanleiding van de gesignaleerde problematiek wordt in dit project een openheid-instrument, genaamd ‘Vertel ik het wel of vertel ik het niet’ (door)ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Minimaal 10 onderwijsprofessionals worden geschoold in het toepassen van het instrument en het instrument wordt bij minimaal 50 jongeren die problemen ervaren met het geven van openheid toegepast.