Projecten

Lopende projecten
2017-2020: Studiesucces project

2017-2018: StuDent project

2017-2019: Mindset project

2017-2018: Top Up project

2016-2018: Openheid project


Afgeronde projecten

2016: Vakkundig aan het werk project

2016: RAAK-project ‘Begeleid Leren: nieuwe interventies voor de professional’

2016: Europees Erasmus project ‘ImpulSE’

2014: ZonMW-project ‘Handboek Begeleid Leren’

2014: Kieskeurig: ontwikkelen van een keuzemodule voor Havo-scholieren met een aandoening in het autistisch spectrum


Op deze pagina vindt u verder de pdf-documenten van onderzoeken die door het Expertisecentrum Begeleid Leren zijn afgerond.

2011: Studeren met een functiebeperking aan de Hanzehogeschool Groningen Een longitudinaal kwalitatief onderzoek gedaan naar de studieloopbanen en studie-ervaringen van 26 studenten met psychische of fysieke functiebeperkingen en dyslexie

2009: Studeren met succes Vijf succesvolle projecten rond Begeleid Leren voor studenten met psychische beperkingen

2007: Studeren met Autisme aan de Hanzehogeschool Groningen Adviezen voor de organistie

2006: Steun in netwerkverband Onderzoek naar steun aan studenten die deelnemen aan het Begeleid Leren-programma in Rotterdam

2006: Een ondersteuningsgroep voor studenten met psychiatrische beperkingen Ontwikkelingsonderzoek van een pilotgroep

2005: Samenvatting Rehabilitatie door Educatie Onderzoek naar een Begeleid Leren-programma voor mensen met psychiatrische beperkingen