21 februari 2013 Reageren uitgeschakeld

Expertisecentrum gaat Supported Education EBP Kit vertalen, implementeren en onderzoeken

In 2012 is bij SAMHSA de Supported Education EBP Kit als Promising Practice (veelbelovende praktijk) verschenen. SAMHSA staat voor Substance Abuse and Mental Health Services Administration en is onderdeel van het Department of Health and Human Services (VS). Een veelbelovende praktijk is een praktijk waarover consistent bewijs van effectiviteit bestaat in op kleine schaal uitgevoerde projecten of waarbij de onderzoeksopzet minder robuust is (b.v., pre-post designs zonder controle groep) of waarbij alleen zelfrapportage is gebruikt. Veelbelovende praktijken zijn vaak zodanig geïmplementeerd dat ze geschikt zijn om met behulp van een experimentele onderzoeksopzet getest te worden op hun effectiviteit.  Het Expertisecentrum Begeleid Leren heeft van SAMHSA toestemming gekregen de Supported Education EBP Kit in het Nederlands te vertalen. In samenwerking met partners gaat het Expertisecentrum Begeleid Leren voorts de begeleiding bij de implementatie van en het uitvoeren van een effectiviteitsonderzoek naar Supported Education/Begeleid Leren uitvoeren. De in de Kit beschreven Begeleid Leren interventie is gebaseerd op het kiezen-verkrijgen-behouden model.