SCHOLING

Het Expertisecentrum Begeleid Leren organiseert diverse scholings- en implementatieactiviteiten op het gebied van Begeleid Leren.